ZÁKAZNICKÝ SERVIS - Surface Stone

Přejít na obsah
ZÁKAZNICKÝ SERVIS
ZÁRUKA

Na výrobky z materiálu Hanstone poskytuje společnost Mosaicsolid záruku dle zákona. V případě zjištění vady na dodaném výrobku a její následné reklamování je zákazník povinen udělat fotodokumetnaci této vady za pomoci předmětu, který přiblíží velikost a rozsah vady (mince, pravítko apod.) Tuto dokumentaci zašle spolu s písemnou reklamací na dresu Mosaicsolid, která se touto záležitostí bude zabývat a následně navrhne řešení v zákonem stanovené lhůtě.

Nárok na uznání reklamace zaniká objednateli v těchto případech:
  • Nedodržení pokynů společnosti Hyundai pro péči a údržbu výrobku
  • Škody způsobené nesprávným použitím nebo nárazem, chemické poškození, přírodní činy, podmínky na pracovišti, architektonický a inženýrský návrh nebo strukturální pohyb
  • Nainstalovaný produkt HanStone Quartz, který je demontován a odebrán z původního místa instalace
  • Barevná varianta: HanStone Quartz se skládá z přírodního křemene, v důsledku čehož se od tohoto produktu očekává vlastní odchylka barvy, velikosti, tvaru a distribuce částic.
  • Poškrábání: HanStone Quartz je odolný proti poškrábání, ale není nepoškrábatelný. Podložky pro krájení jsou vysoce doporučeny.
  • HanStone Quartz je odolný vůči skvrnám, ale není neposkvrnitelný. Chcete-li vyčistit odolné skvrny, navštivte naši sekci věnovanou péči a údržbě. Tato záruka se nevztahuje na výrobky s broušenými povrchovými úpravami
  • Vystavení extrémnímu teplu. Podložky musí být použity pro všechny horké hrnce, pánve, keramické hrnce a pro všechny další zdroje tepla. Vysoce odolné podložky jsou velmi doporučovány.
  • Produkt, který byl frézován nebo kterému byla zmenšena tloušťka. A tato záruka již nebude platná v případě oprav a / nebo manipulace s výrobky
  • Poškození nadměrným teplem nebo nerovnoměrným vystavením povětrnostním podmínkám včetně UV, fyzického nebo chemického zneužívání.
  • Použití v exteriéru.


Copyright 2022 | SurfaceStone s.r.o. | realizace
Návrat na obsah