ZÁKAZNICKÝ SERVIS - Surface Stone

Přejít na obsah
ZÁKAZNICKÝ SERVIS
ZÁRUKA HANEX SOLID SURFACES (reklamační řád)

Společnost L & C Europe GmbH výslovně zaručuje, že tento výrobek bezplatně opraví nebo vymění, pokud dojde k výrobní závadě během prvních 10 let po instalaci. Pokud společnost L & C Europe GmbH nebo její autorizovaný servisní zástupce společnosti L & C Europe GmbH nebo její oprávněný servisní zástupce zjistí, že je v průběhu deseti let zjištěna vada materiálu, společnost L & C Europe GmbH podle svého uvážení opraví nebo vymění vadné desky Hanex v souvislosti s následujícími záručními ustanoveními a podmínkami.


Společnost L & C Corporation zaručuje kupujícímu, že jeho výrobek Hanex Solid Surfaces, (pokud je vyroben a instalován výrobcem / montérem Certified Hanex Solid Surfaces) nesmí být špatně vyroben a instalován.

V rámci této převoditelné 10leté omezené záruky musí být autorizovaným zástupcům v daném regionu od společnosti L & C Europe GmbH poskytnut dostatek času a příležitostí k posouzení produktu (y), k vyhodnocení a stanovení oprávněné reklamaci. Veškerá rozhodnutí týkající se existenci vad při výrobním procesu nebo nekvalitě materiálů, musí být provedeno společností L & C Corporation a zástupcem regionu závazné řešení reklamace..

Desetiletá omezená záruka se vztahuje na materiály Hanex Solid Surface, které jsou skladovány, manipulovány, vyráběny a instalovány způsobem doporučeným výrobcem Hanex® Solid Fabrication Guide. Poškození způsobené nesprávnou výrobou nebo instalací je odpovědností výrobce / zpracovatele.

Menší odchylky v rozdílu v barvě, rozměru – se nepovažují za důvod k řešení reklamací.

Pouze určená produktová řada Hanex je vhodná pro venkovní použití. Tato záruka je výslovně omezena na sortiment výrobků schválených společností L & C Europe GmbH.
Přenosná 10letá omezená záruka Hanex Solid Surfaces nepokrývá:
 • Produkty a nebo materiály, které nebyly zcela uhrazeny dodavateli
 • Nedodržení doporučených pokynů pro skladování, manipulaci, výrobu a instalaci.
 • Škody způsobené nehodami, zneužitím.
 • Škody způsobené přírodními nebo ekologickými katastrofami nebo vandalismem nebo vlivy souvisejícími s válkou.
 • Nesprávné provedení výroby nebo instalace.
 • Vystavení působení extrémního tepla; při používání vašich pevných ploch Hanex® se vždy doporučuje výrobek Trivet.
 • Instalované plošné povrchy Hanex, které jsou přestěhovány z původního místa instalace nebo změny provedené jiným výrobcem než-li certifikovaným výrobcem / zpracovatelem plošných povrchových úprav Hanex®.
 • Výrobek, který je instalovaný v jakékoliv venkovní aplikaci bez požadovaného souhlasu společnosti L & G Europe GmbH.
 • Odchylky barev od vzorků.
 • Poškození způsobená nedostatečnou podporou nebo špatným skladováním.
 • Vystavení drsným nebo korozivním chemikáliím a čisticím prostředkům.
 • Nadměrná hmotnost na plochách Hanex Solid.
 • Vzhled okrajů, spár nebo švů v důsledku nesprávné výroby / instalace. Průhlednost slepu, nebo tmelu se nevztahuje záruka.
 • Drobné stavy, jako jsou škrábance, skvrny, skvrny na vodě a popáleniny, které mohou být opraveny pokyny ( pokyny pro péči a údržbu společnosti HANEX).


Copyright 2022 | SurfaceStone s.r.o. | realizace
Návrat na obsah