PÉČE A ÚDRŽBA HANSTONE - Surface Stone

Přejít na obsah
PÉČE A ÚDRŽBA
Každodenní čištění

HANSTONE čistěte jednoduše a pravidelně jarovou a vodou, aby byl zachován jeho lesklý a zářivý povrch. Pro běžné čištění používejte teplou vodu a vlhký hadřík s malým množstvím neabrazivního čisticího prostředku, který neobsahuje bělidlo.

Přestože je HANSTONE odolný vůči skvrnám, rozlité látky by měly být vyčištěny co nejdříve. Kapaliny, ovoce, zelenina nebo jiná jídla by měla být otřena a očištěna jarovou vodou. Skvrny po ovoci, zelenině, kávě či vínu by měly být odstraněny co nejdříve vhodnými čisticími prostředky.

Teploty

Hanstone je navržen tak, aby byl odolný vůči teplu, proto krátkodobě vydrží vystavení normálnímu prostředí vaření, aniž by byl poškozen. Přestože je Hanstone odolnější vůči teplu ve srovnání s většinou povrchových materiálů na trhu, všechny povrchové materiály, včetně kamene, mohou být poškozeny extrémními změnami teploty, ať už dlouhodobými nebo náhlými. Při umisťování horkých hrnců, pánví nebo jiných zdrojů tepla na povrch by se měly používat podložky.

Chemické poškození

Existují některé chemikálie, které mohou Hanstone poškodit. Nevystavujte Hanstone žádným silným chemikáliím a rozpouštědlům. Je důležité si uvědomit, že některé z těchto chemikálií a rozpouštědel lze nalézt v domácích potřebách, jako jsou odstraňovače nátěrů nebo skvrn, které obsahují trichlorethan nebo methylenchlorid, odstraňovače laků na nehty, odbarvovače, čističe nábytku, olejová mýdla, trvalé značkovače nebo inkousty a chemikálie s vysokou hladinou PH (čističe trouby, odtoků atd.) Nepoužívejte čisticí prostředky, které obsahují oleje, prášky nebo abraziva.
Chemikálie, kterým je třeba se vyhnout:

  • Olejová mýdla, bluingová činidla, barviva, skvrny, ředidla nebo odstraňovače nátěrů.
  • Rozpouštědla jako aceton, lak na nehty, ředidlo laku nebo bělidlo (krátkodobé použití je přijatelné za účelem čištění obtížných skvrn při dodržení podmínky opláchnutí aplikované plochy do 5 minut).
  • Rozpouštědla obsahující chlór, jako je trichlorethylen nebo methylenchlorid
  • Benzen, toluen, methylethylketon
  • Koncentrované kyseliny jako kyselina kyanovodíková, kyselina fluorovodíková, kyselina chlorovodíková, kyselina sírová, kyselina dusičná
  • Chemikálie s vysokou hladinou PH (PH> 10)


Odstranění trvalých skvrn

Pokud na vyčištění odolných nebo zaschlých skvrn nefungují rutinní čisticí postupy, použijte neabrazivní čisticí polštářek společně s běžnými domácími čisticími prostředky, jako je Formula 409 Glass® a Surface Cleaner, nebo srovnatelnými čisticími prostředky. Pokud se na povrch nechtěně dostane guma, lak na nehty, barva nebo jiné látky, mohou být odstraněny pomocí plastové škrabky nebo stěrkového nože, aby se látka jemně odstranila a mohlo být provedeno rutinní čištění.

Copyright 2022 | SurfaceStone s.r.o. | realizace
Návrat na obsah